Willkommen in der Ampelmann GmbH

Om leerlingen kennis te laten maken met de Duitstalige bedrijfswereld brengen we hen in contact met een authentiek Duits bedrijf: Ampelmann GmbH in Berlijn. De werknemers van Ampelmann laten je leerlingen proeven van hun dagdagelijkse taken zoals klanten ophalen, afspraken maken, telefoneren, e-mails sturen, bestellingen opmaken … Op het einde van elke les gaan de leerlingen in een rollenspel zelf aan de slag als receptionist of kantoorbediende.

Leerwerkboek voor
bedrijfscommunicatie

Ben je benieuwd naar de historiek van Ampelmann? Wie werkt op welke dienst? Welke producten biedt de firma aan? Welke vacatures zijn er? De website van Ampelmann stelt de leerlingen in staat om de meest actuele informatie op te zoeken. (www.ampelmann.de)

In elk Kapitel staat een aspect van het bedrijfsleven centraal. 

  • Kapitel 1: Wie en wat is Ampelmann?
  • Kapitel 2: Op bedrijfsbezoek bij Ampelmann
  • Kapitel 3: Stage lopen bij Ampelmann
  • Kapitel 4: Ampelmann productief en creatief
  • Kapitel 5: Solliciteren bij Ampelmann
Duits leren op
de werkvloer

Elke Lektion heeft een lesdoel in de vorm van een duidelijk omschreven opdracht in een bedrijfscontext:

  • De les start met een brontekst: een reclametekst, een e-mail, een gesprek op een bedrijfsreceptie, een telefoongesprek …
  • Daarna worden woordenschat en Redemittel ingeoefend in communicatieve context.
  • Sie sind dran: na het inoefenen van de woordenschat en de Redemittel gaan de leerlingen zelf aan de slag.

Weten de leerlingen niet meer hoe ze een begeleidende e-mail bij een offerte moeten opstellen? Zoeken ze de juiste woorden om een klant telefonisch door te verbinden? Het Spitze im Beruf Überlebenspaket biedt een overzicht aan van alle Redemittel.