• Grammatica is functioneel en wordt kort inductief aangebracht.
  • Inoefenen van woordenschat en grammatica gebeurt steeds in een zinvolle en communicatieve context.

Elke les heeft 1 communicatief lesdoel:

  • authentieke bronnen: een krantenartikel, een reportage, een advertentie …
  • boeiende thema’s die uitdagen tot reflectie en discussie
  • motiverende opdrachten die het leerproces stimuleren
Vlot Duits spreken
en schrijven
  • Sie sind dran: elk Kapitel eindigt met een productieve taaltaak waarin de leerlingen de verworven vaardigheden en kennis toepassen in een interactieve context.
  • Elke taaltaak is stapsgewijs opgebouwd volgens het OVUR-principe.
  • Strategieën helpen de leerling bij de uitvoering van de taaltaak.
  • Elke les sluit af met een transferoefening die rechtstreeks terugkoppelt naar het lesdoel. 
  • Kader met Redemittel biedt houvast.